Veletrhy a prezentace

  ČESKÁ REPUBLIKA:
DATUM NÁZEV VELETRHU
 1. – 4. 2. 2018 13.veletrh vytápění, krbů, kamen a obnovitelných energií, výstaviště Praha Holešovice
 18. – 12. 4. 2018 TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA, výstaviště Brno – více informací viz AKTUALITY
 22. – 23. 6. 2018  Lesnický den v Ralsku, 42. ročník, Ralsko – areál Skelná Huť
 18. – 22. 9. 2018  For THERM, výstaviště Praha Letňany
EVROPA
DATUM NÁZEV VELETRHU
 18. – 22. 7. 2018 INTERFORST, 13. mezinárodní výstava lesního hospodářství a lesní techniky, výstaviště Mnichov, Německo
 16. – 19. 8. 2018 AGROKOMPLEX NITRA, 45. mezinárodní zemědělská a lesnická výstava, výstaviště Agrokomlex Nitra, Slovensko
  6. – 9. 9. 2018 WELSER HERBSTMESSE, zemědělskávýstava, výstaviště Wels,  Rakousko
 18. – 21. 9. 2018 LIGNUMEXPO, 21. mezinárodní veletrh strojů pro dřevozpracující průmysl, výstaviště Agrokomplex Nitra, Slovensko
 21. – 24. 11. 2018 AUSTRO AGRAR TULLN, výstaviště Tulln, Rakousko