Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy – od 1. září 2022 provoz těchto kotlů zcela zakázán

Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od té doby investovalo Ministerstvo životního prostředí do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. V dosavadních dvou výzvách kraje schválily na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy korun, do konce roku 2020 by číslo mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn.

Co podporují

Zdroje tepla, které splňují požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí splnit pro všechna paliva a všechny způsoby přikládání.

Výše podpory 

Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč

Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Na co dostanete dotaci

– zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

– nová otopná soustava

– rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

– projektová dokumentace

Bonusy

Prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč

Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Kde a kdy budete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. K dotazům veřejnosti na kotlíkové

 

Nově

V krajích, zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje s tím, že jim poskytne peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu. Program představí v únoru.

Kraje

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Některé ale už nyní avizují, že to stihnou dříve, na přelomu jara a léta.

Své žádosti o dotační prostředky pro třetí výzvu kotlíkových dotací mohou všechny kraje na Státní fond životního prostředí ČR podávat do 29. března 2019.

Alokace

Seznam podporovaných kotlů Hargassner