Firma Hargassner dlouhodobě vyrábí kotle té nejvyšší kvality splňující veškeré aktuálně platné požadavky a normy, a i proto lze na pořízení těchto kotlů (při splnění ostatních podmínek) získat finanční podporu a ušetřit tak značnou část způsobilých výdajů. Jednou z nich je například program Nová zelená úsporám spravovaný Ministerstvem životního prostředí, který je zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Hlavním cílem tohoto programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace. Naše firma je v rámci tohoto programu oficiálně registrovaná jako energetický specialista, kterého můžete oslovit s dotazem, poptávkou nebo jiným požadavkem na oficiálních stránkách programu (zde) anebo prostřednictvím poptávkového formuláře na našem webu (zde).