AutoCut

Plně automatické řezání palivového dřeva beze zbytků

Řeže štípané dřevo a kulatinu v 2,4sekundovém taktu. Polena se v ergonomické výšce nasunou do nehybného podavače dřeva a díky gravitaci automaticky sklouznou na délkový doraz dřeva. Nařezané dřevo je odváženo pásovým dopravníkem, zbývající část polena opět sklouzne před doraz a celý cyklus se spustí nanovo.

Plně automatická pila na palivové dřevo
zvládne, v závislosti na délce řezu a velikosti polena, v ideálním případě výkon 15 prostorových metrů za hodinu s jednou obsluhující osobou.
Na dotykové obrazovce elektronické řídicí jednotky můžete jednoduše nastavit požadovanou délku řezu a povolené délkové odchylky hotového polena.
Polenové dřevo s max. délkou 120 cm lze plynule vkládat do podavač dřeva v ergonomické výšce. Kontinuální posuv vede dřevo kolem optického měřicího čidla k pilovému kotouči. Přesné měření délky polena a rozřezání na hotová polena s požadovanou délkou provádí elektronická řídicí jednotka.
Každé poleno se (v závislosti na délce polena, délce řezu a tolerancích) řeže tak, aby nevznikal žádný odpad, nebo se řeže na stejně dlouhá polena s odpadem. Hotová polena se dopravují po skluzu nebo pásovým dopravníkem.