Štípání, štěpkování a drcení dendromasy

Obnovitelné zdroje energie se těší stále většímu zájmu společnosti. Své postavení si mezi nimi právem upevňuje i dřevní biomasa. Naše společnost se specializuje na regionální zásobování biopalivy, včetně jejich zpracování. Správnou kombinaci obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých regionech (větrná, vodní, geotermální, solární, biomasa) vidíme jako šanci najít řešení k snížení dnešní energetické závislosti na stávajících neobnovitelných zdrojích energie (ropa, plyn, uhlí).
Díky skutečnosti, že se veřejnost v České republice teprve seznamuje s možnostmi energetické biomasy, jejími klady a zápory při jejich využívání, je přístup k našim zákazníkům zcela individuální, často v první fázi konzultační a poradenský. Zákazníkům mimo odborných informací dále nabízíme:

1. Výkup surové dřevní hmoty vhodné pro energetickou štěpku

2. Zpracování surové dřevní hmoty štěpkováním, drcením nebo štípáním

3. Spolupráci na regionálních projektech

4. Dodávky biopaliv

Technologie pro vytápění biomasou HARGASSNER, HEITZMANN, POLYTECHNIK

Měřící zařízení HUMIMETER