Palivové dřevo

Přehled výrobků

Palivové dříví

Palivové dřevo dodáváme dle požadavků zákazníka. Převažující poptávané výrobky včetně ilustrativní fotografie jsou uvedeny níže. Zaměřeni jsme hlavně na tvrdé dřeviny (dub, buk, akát, habr, …), ale v nabídce nechybí ani jehličnaté dřevo (smrk, borovice…).

Ceny dřeva

Pro informaci o aktuálních cenách prosím zavolejte (+420 728 506 875 – p. Heller) nebo pošlete dotaz na drevo@drevoprodukt.cz a my se Vám ozveme.

Kontakt na prodej palivového dřeva:
DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 24 18 48

Mobil.: +420 728 50 68 75

pracovní doba:
pondělí – pátek 7:00 – 15:00 hod.

Možnosti přepravy

Jak si nechat palivové dřevo dopravit?

Pro správnou volbu dopravního prostředku nesmíme zapomenout na:

 • množství přepravovaného palivového dříví
 • celkové uvažované množství palivového dříví za topnou sezonu
 • typ výrobku palivového dříví včetně případné formy balení
 • dostupnost místa určení přepravy
 • vzdálenost místa určení přepravy
 • způsoby možné nakládky a vykládky palivového dříví

Kontejner MAN TGL

Všeobecně se dá říci, že „čím více vezeme, tím jsme ekonomicky spořivější“, ale neplatí to pro všechny případy…

Pro přepravu palivového dříví doporučujeme následující typy dopravy:

Odborné informace

Měření palivového dříví

 

Pro správnou volbu dopravního prostředku nesmíme zapomenout na:

 

Základní evidenční jednotka dříví  je mneboli plnometr (plm)

Kubík, který udává objem kulatinových výřezů.

(dle jmenovité délky a středové tloušťky zjistíme objem výřezu v krychlících tabulkách)

např. pro DUB:

 • délka 4 m, stř. tl. měřená v kůře 61 cm……….1,00 m3
 • délka 4 m, stř. tl. měřená v kůře 46 cm……….0,56 m3

např. pro BUK:

 • délka 4 m, stř. tl. měřená v kůře 61 cm……….1,11 m3
 • délka 4 m, stř. tl. měřená v kůře 46 cm……….0,63 m3

Palivové dříví se většinou měří a přejímá v prostorových mírách

1 prostorový metr (prm) = prostor s rozměry 1m x 1m x 1m (délka x šířka x výška hráně)

Kolik „m3“ obsahuje prostorový metr?

 Např.:

 • 1 prm dubových kuláčů rovnaných do hráně o délce 1 nebo 2 m odpovídá 0,56 m3
 • 1 prm bukových kuláčů rovnaných do hráně o délce 1 nebo 2 m odpovídá 0,59 m3

K zjištění množství plnometrů v jednom prostorovém metru slouží převodní čísla (redukční faktory). Tato nepojmenovaná čísla vyjadřují podíl objemu dříví na 1 prostorovém (objemovém) metru hráně.

Např. často používané redukční faktory jsou pro:

 • dub, kuláče s délkou 1 nebo 2 m skládané do hráně……….0,56
 • buk, kuláče s délkou 1 nebo 2 m skládané do hráně……….0,59

POZOR!
Hodnotu převodního čísla je nutno posuzovat jednotlivě dle konkrétního případu. Největší vliv mají dřevina, tloušťka kůry, velikost a tvar polen, počet polen v prostorovém metru, způsob a kvalita rovnání do hráně…

Kvalita opracování polen zásadně ovlivňuje množství kubíků v prostorovém metru (převodní číslo)

Co se změní, když metrové kuláče naštípeme na metrová polena?

Kolik „m3“ obsahuje 1 prm metrových štěpin o štěpné hraně 7 až 12 cm?
Např.:

 • 1 prm dubových štěpin rovnaných do hráně o délce 1m odpovídá 0,49 m3, tzn. přev. číslo 0,49
 • 1 prm bukových štěpin rovnaných do hráně o délce 1m odpovídá 0,51 m3, tzn. přev. číslo 0,51

POZOR!
Hodnotu převodního čísla si můžeme změnit například různým způsobem urovnání polen do hráně…….Hodnoty jsou orientační……..

Kratší délkou polínek a jejich urovnáním do hráně spoříme prostor.

Kolik „m3“ obsahuje 1 prm štípaných polínek o délce 33 cm rovnaných do hráně?
Např.:

 • 1 prm dubových štípaných polínek o délce 33 cm rovnaných do hráně odpovídá 0,66 m3, tzn. přev. číslo 0,66
 • 1 prm bukových štípaných polínek o délce 33 cm rovnaných do hráně odpovídá 0,70 m3, tzn. přev. číslo 0,70

POZOR!
Čím pečlivěji budeme skládat, tím dosáhneme vyšší hodnoty převodních čísel… Výše uvedené hodnoty jsou orientační…

U palivového dříví neurovnaného do hráně používáme míru sypaný prostorový metr (sprm):

Kolik „m3“ obsahuje 1 sprm štípaných polínek o délce 33 cm neurovnaných do hráně?

Např.:

 • 1 sprm dubových štípaných polínek o délce 33 cm neurovnaných do hráně odpovídá 0,40 m3, tzn. přev.číslo 0,40
 • 1 sprm bukových štípaných polínek o délce 33 cm neurovnaných do hráně odpovídá 0,42 m3, tzn. přev. číslo 0,42

POZOR!
Množství plnometrů v sypaném prostorovém metru ovlivňuje mnoho parametrů (dřevina, velikost a tvar polen,…..).
Při přepravě dříví dochází vlivem vibrací k setřesu dříví, což zvyšuje množství plnometrů v prostorových mírách. Tento jev je nejvíce viditelný u přepravy sypaného dříví.

Jednotlivé prostorové míry lze též navzájem převádět pomocí převodních koeficientů:

Model koeficientů v praxi

Sypaný nebo skládaný prostorový metr?

!!!Hodnoty převodních koeficientů mají orientační charakter, v konkrétních případech se odchylují např. dle způsobu a kvality urovnání, tvaru polen…!!!