Společnost POLYTECHNIK je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů vzduchotechnických a topenářských zařízení. Díky svým koncepčním návrhům a dodávkám na klíč si získala vynikající pověst.

Skupina POLYTECHNIK zaměstnává přibližně 450 zaměstnanců a vedle mateřského závodu ve městě Weissenbach/Triesting (Rakousko) má své pobočky i v Maďarsku, Polsku, Francii, Švýcarsku, Rumunsku, Rusku, Bělorusku, na Novém Zélandu a v Austrálii. Míra exportu skupiny POLYTECHNIK v současné době představuje přes 90% produkce a celkový počet zařízení vyrobených společností POLYTECHNIK, které jsou již v provozu, činí více než 2 500.

POLYTECHNIK nabízí spalovací zařízení na biogenní paliva v rozsahu výkonu od 300 kW do 30 000 kW (výkon jednoho kotle). V závislosti na druhu paliva a jeho obsahu vody se používají různé spalovací systémy (posuvný rošt, případně podsuvný spalovací rošt).
Jako teplonosné medium se používá teplá voda, horká voda, pára nebo teplonosný olej.
Zařízení lze používat na výrobu tepla pro vytápění a technologického tepla, jako i na výrobu elektřiny (pára s turbínou nebo teplonosný olej v ORC-procesu). Rozsah elektrického výkonu přitom dosahuje od 200kWel do 20 000 kWel na jednotku.
Spalovací zařízení společnosti POLYTECHNIK se používají nejen ve dřevozpracujícím průmyslu, ale také v průmyslu všeobecně, v komunální oblasti, pro místní i dálkové vytápění a také v energetických společnostech pro výrobu elektřiny. Řetězec našich poboček rozmístěných po celém světě umožňuje rychlou a individuální péči o zákazníka.

Reference

Na přelomu let 2019/2020 došlo modernizaci energetického hospodářství ve skupině společností DYAS v Uherském Ostrohu. Naše společnost byla generálním dodavatelem celé zakázky, která se skládala z dodávky parního kotle na biomasu zn. POLYTECHNIK o výkonu 5 650 kW, výstavby budovy kotelny a veškerého příslušenství (vč. projektové dokumentace, inženýrské činnosti apod.). Referenci od investora k této zakázce najdete zde – REFERENČNÍ LIST.