Možnosti skladů pelet

Možnosti plnění pelet ze skladu ke kotli:

Pneumatické sání- 1 – bodové (pro malé sklady) nebo s manuální (2-3 bodovou nasávací jednotkou,event. automatickou přepínací jednotkou 2/3/4/6/8-bodovou s / bez instalace šikmé podlahy

Kombinace pneumatického sání x šnekového dopravníku (max.30 m a délky skladu 8 m)

Externí týdenní zásobník pelet

Manuální plnění kotle pytlovaným palivem – denní / týdenní zásobník pelet

Textilní zásobníky

Tank pod zem