Hargassner APP

Důležité informace ve Vašem smartphonu

Přizpůsoben Vašim požadavkům

Jednoduchost ovládání je samozřejmostí

Přístup k Vašemu vytápění

Přístup lze nastavit individuálně

Neomezený počet uživatelů ovládajících topný systém

Vysoký uživatelský komfort

Změna teploty vytápění

Aktivovat režim dovolená

Změna času vytápění

Topný okruh zapnout/vypnout nebo snížit