V termínu od 7. do 11. dubna 2024 se bude na brněnském výstavišti opět konat osvědčený trojlístek veletrhů BIOMASA, TECHAGRO a SILVA REGINA se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a na prezentaci lesnické a zemědělské techniky. Tyto veletrhy mají v Brně dlouholetou tradici a v rámci střední Evropy se jedná o jednu z nejvýznamnějších akcí v oboru. Poslední ročník všech těchto veletrhů – BIOMASA, TECHAGRO a SILVA REGINA se v Brně naposledy konaly v roce 2018. Zúčastnilo se jich 750 vystavovatelů z 37 zemí,a  to na výstavní ploše 88 tisíc m2, což znamenalo kompletní zaplnění brněnského výstaviště.

Naše společnost se těchto veletrhů dlouhodobě účastní a prezentuje zde široký sortiment produktů námi zastupovaných firem. Stejně tak tomu bude i v roce 2024, kdy nás najdete na venkovní i vnitřní ploše. K vidění zde budou kotle na spalování biomasy značek HARGASSNER a POLYTECHNIK a vlhkoměry od firmy HUMIMETER, stejně tak zde představíme i stroje na zpracování palivového dřeva od společnosti POSCH, která tyto vysoce kvalitní technologie vyvíjí a vyrábí v rakouském Leibnitzu již více než 70 let! V neposlední řadě zde představíme i produkty firmy MAXWALD, která se specializuje především na výrobu strojů pro přibližování dřeva.

Více aktuálních informací o těchto veletrzích naleznete zde https://www.bvv.cz/.

Těšíme se s Vámi na viděnou!