Evropská komise (EK) schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu český program ve výši 401 milionů EUR na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na obnovitelné energii a odpadním teple.

Opatření má přispět k plnění Národního energetického a klimatického plánu ČR a strategickým cílům EU souvisejícím s Evropskou „zelenou dohodou“, tzv. Green Deal.

Program, který potrvá do 31. prosince 2025, podpoří instalaci nových jednotek na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů na bázi biomasy a odpadu s výkonem nad 500 kW.
Je otevřena pro vlastníky zařízení na výrobu tepla s licencí na výrobu tepelné energie, kteří vyrábějí teplo z biomasy; nebo odpad, který je považován za obnovitelný zdroj energie v rámci definice směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Očekává se, že schéma podpoří instalaci kapacity na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů v objemu přibližně 345 MWt.

EK uvedla, že podpora je nezbytná a vhodná pro sektor dálkového vytápění v ČR a že má motivační účinek. „Vzhledem k tomu, že fosilní paliva mají oproti obnovitelnému teplu nákladovou výhodu, bez podpory by investice do nových zařízení na výrobu tepla byly založeny na zemním plynu, potenciálně bez kombinované výroby elektřiny, což by vedlo k nižší úrovni energetické účinnosti,“ uvedla komise. Margrethe Vestagerová, výkonná viceprezidentka odpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla: „Tento program ve výši 401 milionů EUR dále přispěje k ekologizaci sektoru dálkového vytápění v České republice. Umožní Česku podporovat výstavbu účinnějších systémů dálkového vytápění, a tím snížit produkované emise. To přispěje k dosažení cílů Evropské zelené dohody a pomůže České republice splnit její environmentální cíle a zároveň omezí možné narušení hospodářské soutěže.“

Zdroj: bioenergy-news.com

—————

Naše společnost se dodávkám technologií na vytápění biomasou věnuje dlouhodobě. Na českém a slovenském trhu zastupujeme rakouské společnosti zabývající se vývojem i výrobou kotlů na biomasu, společnosti Hargassner (prodej topných systémů na pelety, dřevní štěpku a kusové dřevo v rozsahu výkonu od 6 kW na jeden kotel anebo až 2 MW pro kaskádová řešení) a Polytechnik (spalovací zařízení na biomasu v rozsahu výkonu od 300 kW do 30 000 kW – výkon jednoho kotle).