Firma Hargassner získala nejvyšší rakouské státní ocenění v kategorii Životní prostředí a klima s projektem „Snížení emisí v moderním vytápění biomasou„. Společnost Hargassner tak dokázala zvítězit nad mnoha dalšími významnými rakouskými firmami. Odborná porota jednomyslně rozhodla o vítězství a firma Hargassner tak převzala od rakouské ministryně pro ochranu klimatu nejvyšší státní ocenění v oblasti Enviromentální problematiky.

Jedná se o cenu, která se uděluje každé tři roky významným společnostem nebo osobnostem, které mimořádně přispívají k ochraně klimatu a životního prostředí a čelí tváří v tvář globálním výzvám. Skupina Hargassner vítězí za kompletní sortiment topných systémů na pelety, dřevní štěpku a polena ve výkonovém rozsahu od 9 do 330 kW v kategorii „Životní prostředí a klima“.

Společně s partnery, jako je Technická univerzita ve Štýrském Hradci nebo TÜV v Mnichově, probíhal v posledních letech intenzivní výzkum dalšího vývoje a současného zlepšování systémů vytápění na biomasu Hargassner. U systémů vytápění peletami a dřevní štěpkou byl optimalizován tvar spalovací komory, výška uhlíkového lože a proudění vzduchu. Nerezový kondenzační výměník tepla byl instalován za výměníkem tepla v zařízeních na pelety a elektrostatický filtr byl instalován v zařízeních na dřevní štěpku. Všechna přijatá opatření jsou mimořádně důležitá pro kampaň „Zbavte se ropy a plynu“ a s tím spojené dosažení cílů v oblasti klimatu.

Odkaz na původní článek na stránkách společnosti Hargassner naleznete zde.