Loxone

 • Loxone nabízí automatizaci domácnosti
  • Centrální ovládání celého domu à např. světla, rolety, žaluzie, teplotu v místnosti,….)
 • Parametry A1 / A11 / A21 / …. atd. rozšířená nabídka Loxone
  • zobrazují se pouze ve spojení se speciálním Loxone-Dongle (µSD-karta / ID-card)
 • Co má vytápění Hargassner dělat, příp.jak vypadá ovládání
  • výpočet požadované teploty výstupu řídicí jednotkou Hargassner je deaktivováno
  • Loxone hlídá pokojovou teplotu, příp. teplotu bojleru a posílá nám požadovanou teplotu pro příslušný TO/bojler
   • TO, příp. bojler, které jsou parametrovány na Loxone, se tímto deaktivují z regulace kotle
  • čerpadlo a směšovač reguluje kotel (regulace a napojení čerpadla a směšovače zůstává na desce I/O Hargassner)
   • kotel reguluje pouze směšované topné okruhy a požadovanou teplotu, kterou posílá Loxone
  • ohřev bojleru se spustí až tehdy, pokud přijde požadovaná teplota pro bojler od Loxone
  • posílání, resp. příjem dat se provádí prostřednictvím zadaných adres (adresy jsou podobné jako u Modbus)
 • Pozor
  • Pokud po topení od Loxone už nepřijde žádná požadovaná teplota, přepne topný okruh na ZBYTKOVÉ TEPLO
   • na stav ZBYTKOVÉ TEPLO se musí Loxone dotázat (stav topného okruhu) a např. nechat ventily otevřené, resp. je otevřít. Pouze tak může dojít k využití zbytkového tepla od kotle (pokud jsou při využití zbytkového tepla všechny ventily uzavřené, resp. deaktivováni všichni odběratelé, hrozí nebezpečí přehřátí, resp. spuštění STB)
 • Připojení a instalaci NEPROVÁDÍ Hargassner
   • Instalaci příp. support elektroniky provádí pouze firma Loxone, příp. partner Loxone