Modbus TCP

ModBus – modul pro zapojení kotle do Modbus-sítě z důvodu konfigurace a kontroly otopné soustavy

  • ModBus je komunikační protokol, který je založen na Master/Slave architektuře, že s Modbusem mohou spolu komunikovat jeden (např. PC) a vícero Slaves (např. kotlů)
  • Pomocí ModBus – modul od fi. Hargassner lze odečítat aktuální hodnoty a aktivní poruchy kotle. Mimo to je možno načítat a popř. změnit parametry