Dřevozplynující kotel na kusové dříví pro vytápění objektů odpovídajícího výkonu

 • Účinnost kotle přes 90% (při plném i částečném výkonu)
 • Lambda sonda s automatickým rozeznáváním kvality paliva umístěná na přední straně kotle – NOVINKA
 • Délka polen až 600 mm
 • NOVÝ ovládací panel na kotli – dá se naklonit (lepší ochrana před kouřem), lépe se ovládá
 • Plnicí komora o objemu 166 l (u kotlů 20 a 30 kW)
 • Plnicí komora o objemu 222 l (u kotlů 40-60 kW)
 • Plnicí dveře rozměru 346x382 mm
 • NOVÝ zavěšovací plech – vyztužený, bodové zavěšení kónicky směrem dolů – lepší sklouzávání dřeva, lepší přívod vzduchu do plnicí komory
 • Ekvitermní regulace
 • NOVÁ regulace spalování
 • Premium balíčekautomatické zapalování, nerezové panely v odhořívací komoře, komfortní popelník, osvětlení plnicí komory – volitelné příslušenství
 • Regulace výšky spalovaného materiálu s optimálním přívodem sekundárního vzduchu
 • Vysoce tepelně odolná šamotová spalovací komora – lepší materiál použitý na vyzdívku – NOVINKA
 • Uzavíratelný vzduch k zapalování – reguluje se přes klapku primárního vzduchu – NOVINKA
 • Integrovaný kotlový směšovací uzel je umístěný zboku nahoře (lepší přístupnost k čištění tepelného výměníku) + vylepšené odvzdušnění – NOVINKA
 • Automatické čištění tepelného výměníku při otevření dveří kotle, stejný typ turbulátorů jako u kotlů na štěpku – NOVINKA
 • Automatické zapalování – volitelné příslušenství
 • Nerezové panely v odhořívací komoře – volitelné příslušenství – NOVINKA
 • Internet Gateway – možnost ovládání kotle pomocí dotykového telefonu nebo tabletu (APP aplikace) + připojení na web servis
 • Možnost využití Smlouvy o záruce – možnost prodloužení záruky až na 5 let
 • 5. emisní třída
 • Tyto kotle splňují normu EKODESIGN
 • Ve výkonech 20/30/40/49/60 kW

Premium balíček