V termínu od 7. do 11. dubna 2024 se na brněnském výstavišti opět konal osvědčený trojlístek veletrhů BIOMASA, TECHAGRO a SILVA REGINA se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a na prezentaci lesnické a zemědělské techniky. V letošním roce tyto veletrhy přivítaly téměř 65 tisíc návštěvníků, kteří mohli vidět více než 430 vystavovatelů ve čtyřech pavilonech a na přilehlých volných plochách. Oficiální tiskovou zprávu veletrhů o této akci naleznete zde.

Naši společnost bylo možné najít ve stáncích na venkovní i vnitřní ploše. V sekci veletrhu BIOMASA byly k vidění především kotle na spalování biomasy od  značek HARGASSNER a POLYTECHNIK a vlhkoměry od firmy HUMIMETER. Na venkovní ploše jsme zákazníkům představili stroje na zpracování palivového dřeva od společnosti POSCH, která tyto vysoce kvalitní technologie vyvíjí a vyrábí v rakouském Leibnitzu již více než 70 let – k vidění zde byla mj. absolutní novinka řezací a štípací automat SpaltFix S-376. V neposlední řadě se zde zákazníci mohli seznámit i s produkty firmy MAXWALD, která se specializuje především na výrobu strojů pro přibližování dřeva.

Jednatel naší společnosti Ing. Oldřich Václavek se k veletrhům měl možnost vyjádřit i v oficiální tiskové zprávě, kterou zpracovalo brněnské výstaviště: „Atmosféra Silva Reginy je úžasná. Už před dvěma lety lesáci ukázali, že mají zájem se nejenom setkat, ale vidět produkty, které potřebují pro svůj provoz. V kombinaci se zemědělskou technikou, která je v lesnictví také využitelná a s biomasou, jde o synergický efekt tří navzájem propojených oborů, který by mohl ve výsledku přinést lepší hospodaření všem. “

Článek, který s naší společností sepsaly brněnské veletrhy je k přečtení zde: ČLÁNEK.

Všem, kteří si k nám našli cestu tímto děkujeme a v případě zájmu o námi dodávané technologie nás neváhejte kontaktovat  – kontakty zde.

Fotografie z veletrhů: