Už v září příštího roku začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí na jejich výměnu poskytuje od roku 2015 tzv. kotlíkové dotace, které měly skončit v letošním roce. Ministerstvo životního prostředí vyjednalo s Evropskou komisí další prostředky pro pokračování tohoto programu, a to až do roku 2022. Nově se tyto dotace soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, které mohou získat dotaci na výměnu starého kotle ve výši 95 %. Ostatní domácnosti mohou získat na výměnu až 50 %. Základní parametry tohoto pokračování zveřejnilo ministerstvo životního prostředí dnes na svém webu – zde. Žádost o dotace se musí zaslat nejpozději do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů.

Námi nabízené kotle splňují emisní požadavky, a je tedy možné na jejich pořízení využít kotlíkové dotace. Podívejte se na nabídku kotlů Hargassner zde  anebo nás se svými dotazy kontaktujte zde.