Reference POLYTECHNIK

 

Na přelomu let 2019/2020 došlo modernizaci energetického hospodářství ve skupině společností DYAS v Uherském Ostrohu. Naše společnost byla generálním dodavatelem celé zakázky, která se skládala z dodávky parního kotle na biomasu zn. POLYTECHNIK o výkonu 5 650 kW, výstavby budovy kotelny a veškerého příslušenství (vč. projektové dokumentace, inženýrské činnosti apod.). Referenci od investora k této zakázce najdete zde – REFERENČNÍ LIST.