Pro naše klienty se vždy snažíme najít optimální řešení pro zajištění tepla, ať už se jedná o ekologičnost anebo ekonomiku samotného provozu. O tom, jak se dá využít tradiční odpadní produkt z vinohradu (tzv. réví) pro výrobu tepla, jsme se sami přesvědčili v nejednom případě. Naše zkušenosti z vinařského závodu v Mikulově, kde je pro výrobu tepla z kombinace réví a štěpky využíván kotel HARGASSNER ECO-HK o výkonu 40 kW, jsou popsány v článku, který si můžete přečíst například na webu Stavebnictví 3000 – odkaz zde: stavebnictvi3000.cz