Ve dnech 15. a 16. 11. 2022 jsme ve Znojmě přivítali naše zákazníky pracující s řezacími a štípacími automaty POSCH.

Majitele a obsluhou strojů POSCH Spaltfix řady K-540 až K-650 Vario jsme seznámili s bezpečnostními pravidly pro provoz těchto zařízení a s prací s návodem k obsluze i katalogem náhradních dílů, pro možnou identifikaci v případě nutné výměny některého z komponentů. Prakticky jsme si ukázali pravidelnou údržbou těchto strojů a základní servisní úkony, dále hlavní mazání stroje, místa pro měření tlaku nebo nastavení elektroniky a bezpečnostních obvodů těchto strojů. Nevynechali jsme ani práci s podávacími a výstupními dopravníky a dalšími doplňky, kterými lze tyto stroje dovybavit. Školení probíhalo pod vedením našeho servisního týmu a bylo doplněno o cenné rady a vstupy zástupců rakouského výrobce POSCH. Průběžně probíhala také diskuze a zodpovídání individuálních dotazů a poznatků od našich zákazníků.

Oba dny probíhalo školení ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, za což tímto chceme všem zúčastněným velmi poděkovat !

Na základě pozitivní zpětné vazby věříme, že tato školení byla pro všechny zúčastněné přínosem a práce se stroji POSCH bude pro naše zákazníky i nadále radostí.